Tyngdpunkter

Vi drivs av viljan att vara bäst på det vi gör

Tyngdpunkter

Vi drivs av viljan att vara bäst på det vi gör. Våra kunder ska veta att vi besitter spetskompetens när vi väl offererar våra tjänster. Därför är vi inriktade på städning av fordon i persontrafik. Vi erbjuder gärna kringtjänster till våra kunder inom persontrafiksektorn såsom städning av kontor, vintertjänster etc, men tyngdpunkten ligger på städning av fordon. Med fordon i persontrafik menar vi: – Bussar – Regional- och fjärrtåg – Spårvagnar och lokaltåg

KORT OM MTC SWEDEN…

MTC är en välrenommerad leverantör av tjänster för persontrafiksektorn i Tyskland och Holland. Sedan årsskiftet finns vi också i Sverige.

Vi är experter på att städa bussar och tåg. Vi känner väl kraven och objekten.

Gradvis har vi byggt ut vårt erbjudande till våra kärnkunder. Vi städar kontor, perronger och hållplatser. Vi bevakar. Parkerna sköts av oss, och vi snöröjer på vintern. Vi hyr ut och tvättbyter personalkläder.

Läs vidare om vad vi erbjuder och hur vi fungerar.