Tjänster

Vi erbjuder följande till våra kunder:

Vi erbjuder följande till våra kunder:

– Invändig städning

– Utvändig rengöring

– Städning under gång

– Påfyllning och tömning

– Färdigställning av fordon

– Smärre reparationer och underhåll

– Kvalitetskontroller

– Rangering

– Rengöring av stationer och hållplatser

– Reklam- och tabelldistribution

– Rengöring av fastigheter och verkstäder

– Bevaknings- och säkerhetstjänster

– Uthyrning och tvättcirkulation av arbetskläder

– Utrednings- och planeringsuppdrag

– Facility Management

– Verksamhets- och personalövergångar